Christian Drougge

Christian Drougge har sedan 1998 varit verksam inom investeringar internationellt och i Sverige, sedan 2010 inom egen verksamhet och innan dess som Investment Director på Proventus AB, ett privatägt investmentbolag med ca 3 miljarder i eget kapital. Innan Proventus var Christian Partner på Accent Equity (Euroventures) och Investment Manager på BancBoston Capital i London. Christian har under de senaste 22 åren investerat i över 30 bolag i Sverige och Europa. Christian har också en bakgrund från Industriförvaltnings AB Kinnevik och MTG där han under fyra år engagerade sig i olika linjepositioner inom mediaområdet.

Christian har erfarenhet av att driva verksamheter både operativt och från ett ägande-och styrelseperspektiv. Tidigare investeringar innefattar både traditionella utköpsinvesteringar, tillväxtbolag samt ett antal lyckosamma omstruktureringar/turnarounds.

I Christians nuvarande investeringsverksamhet har huvudstrategin varit att äga och utveckla bolag långsiktigt med ett aktivt arbete från ett styrelseperspektiv, med operationell inriktning. Investeringsportföljen består idag av åtta bolag med verksamheter i spridda branscher från musik, konsumentprodukter och tjänsteverksamhet till fastigheter.
Tidigare ägande och styrelseuppdrag innefattar bl. a. Pysslingen Förskolor & Skolor AB som är Sveriges ledande förskoleföretag.

Christian har en examen (M.Sc.) från Handelshögskolan i Stockholm.