Om Dedicap

Kunskap och kapital med hjärta

Dedicap må vara ett nytt företag, men vårt team har arbetat många år tillsammans med investeringar i onoterade, svenska företag.

Vi har sammanlagt över 100 år i den svenska riskkapitalbranschen. Under dessa år har vi samlat på oss erfarenheter från en mängd olika branscher och transaktionstyper. Vi har arbetat med hundratals entreprenörer och företagsledningar. Vi har investerat i såväl snabbväxande som mogna företag, i konsoliderade och okonsoliderade branscher. Vi har mött många olika, begåvade, speciella, utmanande och krävande personligheter.

Vad utmärker då Dedicap? Många års arbete tillsammans är en viktig faktor. Den främsta röda tråden är dock vår erfarenhet av förvärv och utveckling av mindre, svenska företag tillsammans med engagerade företagsledningar.

Vi investerar i svenska, onoterade företag med ett rörelseresultat på 10-40 Mkr, där Dedicap kan bidra som aktiv majoritetsägare med engagemang, kunskap och kapital för utveckling och tillväxt. Typiska investeringsobjekt är företag som genomgår generationsskiften eller enheter som avskiljs från större koncerner.

Vi bär inte på någon tung, byråkratisk börda och är därför snabba till beslut och handling.  Med våra samlade erfarenheter är vi inte heller främmande för komplicerade transaktioner och förvärvssituationer.

Dedicap – engagemang, kunskap och kapital.

Panel 2 Placeholder